Zakup działki pod budowę domu – kilka praktycznych wskazówek

Zakup działki najczęściej jest inwestycją na całe życie. Musi być zaplanowany, przemyślany i mądry. Dokonując ostatecznego wyboru, nie możemy opierać się wyłącznie na tym, czy nieruchomość nam się podoba, czy też nie. Należy wziąć pod uwagę szereg aspektów praktycznych oraz stan prawny dotyczący nieruchomości, w tym obowiązujące przepisy i ustalenia dokumentów miejscowych.

Zakup działki nie zawsze jest łatwą decyzją. Zdarza się, że tej wymarzonej szukamy miesiącami, a nawet latami. Lokalizacja, powierzchnia, kształt, sąsiedztwo, ekspozycja względem kierunków geograficznych oraz nasłonecznienie w różnych porach w ciągu roku – to główne kryteria, które bierzemy pod uwagę. Oprócz nich mogą pojawiać się dodatkowe, indywidualne wymagania inwestora – bliskość lasu, rzeki albo miasta. A na co powinniśmy zwrócić uwagę przed dokonaniem transakcji, jeśli mowa o stanie prawnym i obowiązujących przepisach prawa miejscowego i krajowego?

Zakup działki a prawo miejscowe

Może się zdarzyć, że planując zakup działki, trafimy na ofertę, w której nieruchomość została określona jako działka budowlana. Jednak po przeanalizowaniu prawa miejscowego odkryjemy, że jej przeznaczenie jest zupełnie inne. Dlatego zawsze przed dokonaniem transakcji badajmy dokładnie zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wydział planowania przestrzennego właściwej ze względu na lokalizację działki gminy). Jeśli taki plan dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, nie został ustanowiony, należy zapoznać się ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Z ww. dokumentów poznamy przeznaczenie działki (budowlana, przemysłowa, rolna). Dowiemy się, jakie budynki mogą na niej powstać (budownictwo wielorodzinne, bliźniacze, jednorodzinne) oraz poznamy wytyczne dotyczące parametrów budynków i nieruchomości (maksymalna wysokość oraz powierzchnia zabudowy, rodzaj dachu, kolorystyka, powierzchnia biologicznie czynna itd.).

Stan prawny nieruchomości

Przed zakupem nieruchomości warto w wydziale geodezji złożyć wniosek o wypis z rejestru gruntów i mapę, która pozwoli szczegółowo określić powierzchnię gruntu, jego klasę, a także zidentyfikować  właścicieli działki i numer księgi wieczystej, pod którym jest zapisana. Kolejne informacje uzyskamy po zbadaniu ww. księgi. Robimy to wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Dowiemy się stamtąd, ilu jest właścicieli nieruchomości oraz czy na działce ciążą jakieś obciążenia i zobowiązania. Wśród nich należy szczególną uwagę zwrócić na hipotekę oraz ustanowione służebności. Jeśli takowe istnieją, mogą powodować ograniczenie w dysponowaniu gruntem.

Zapisy prawa krajowego

Obowiązujące przepisy prawa krajowego powiedzą nam, czy zakup działki będzie dobrą inwestycją i czy, będzie mógł zostać na niej zbudowany budynek mieszkalny. Najważniejsze kwestie, jakie należy tu wziąć pod uwagę, to: szerokość działki (na małych i wąskich działkach budowa może nie dojść do skutku) oraz odległość od zabudowań sąsiednich. W tym przypadku należy zapoznać się z zapisami Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W szczególnych przypadkach możliwe będzie posadowienie budynku nawet na działce o szerokości 16 m. Wtedy ograniczmy jednak znacznie zakres wyboru projektu budowlanego do tych, przeznaczonych na wąskie działki.

Zakup działki pod budowę domu to najczęściej decyzja na całe życie. Nie należy się z nią spieszyć, ale podejmować z rozwagą i po dokładnym przeanalizowaniu stanu prawnego nieruchomości.

Ocena

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge