Ślubowanie przedszkolaków z Europejskich Przedszkoli w Gminie Łagów 2012-10-23

                22 października br. odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka w Europejskich Przedszkolach w Gminie Łagów. Było to szczególnie ważne wydarzenie dla nowoprzyjętych dzieci. W tym dniu maluchy stały się pełnoprawnymi przedszkolakami.

             Na wstępie powitano zaproszonych gości m.in. Panią Wójt Gminy Łagów Małgorzatę Orłowską- Masternak, Zastępcę Wójta Gminy Łagów Ryszarda Mazura, Wiolettę Radmoską – Koordynatora Projektu i Iwonę Wielgus Przewodniczącą Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, Dyrektor Ewę Mikulko oraz rodziców.

             Uroczystość rozpoczęła się od programu artystycznego podczas, którego mali aktorzy ze wszystkich grup pięknie śpiewali, recytowali wiersze i tańczyli. Rodzice bardzo wzruszeni i dumni, w pełni zadowoleni ze swoich pociech bili gromkie brawa. Podczas występów swoich maluchów nie jednemu z rodziców łezka zakręciła się w oku.

             Po części artystycznej dzieci z przejęciem, niejednokrotnie drżącymi głosikami wspólnie złożyli przysięgę, że będą słuchać pań, grzecznie i zgodnie się bawić oraz nigdy nie będą już płakać.Na koniec Pani Wójt Gminy Łagów Małgorzata Orłowska – Masternak pogratulowała przedszkolakom ich talentów, a rodzicom wspaniałych pociech i wręczyła na ręce opiekunek grup przedszkolnych słodki upominek dla przedszkolaków.

             Dla naszych przedszkolaków był to wyjątkowy dzień, a rodzicom zabawa ta uświadomiła, jak ważne dla dziecka jest wejście w nową rolę - rolę przedszkolaka. Uroczystość pozostawiła nam wiele miłych i ciepłych wrażeń.


:: © 2007 made by mAxDeSigN Kielce